Skip to main content

Advocatuur

Advocaat familie & erfrecht

Als advocaat help ik mensen met complexe familierechtelijke- of erfrechtelijke problemen. Denk aan een (echt)scheiding, regeling voor de kinderen, alimentatieregeling, pensioenverevening en geschillen over de verdeling van de boedel. Samen met u bespreek ik uw opties, niet alleen inhoudelijk maar ook procedureel. En stel ik met u een plan van aanpak op, waarin rekening wordt gehouden met de betrokken belangen en kosten. Ik denk in oplossingen en kom snel tot de kern. Wanneer een oplossing is bereikt, zorg ik voor zorgvuldige vaststelling in een schriftelijke overeenkomst (ouderschapsplan, echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst). Dit is in alle gevallen maatwerk, omdat onjuiste of onvolledige vastlegging opnieuw tot (interpretatie)geschillen kan leiden.

Dit mag je verwachten

  • u wordt goed geadviseerd zodat u de juiste strategische keuzes kunt maken;
  • u wordt goed begeleid om in overleg met de wederpartij tot een oplossing te komen;
  • procederen doe ik alleen indien nodig;
  • ik ben goed bereikbaar;
  • afspraken worden vastgelegd in een toekomstbestendige overeenkomst.

Dit doe ik ook

Mijn ervaring sinds 2009 als raadsheer-plaatsvervanger draagt er mede toe bij dat ik kan inschatten wat rechters belangrijk vinden en hoe zij tegen een bepaalde kwestie zullen aankijken. Dit is voor u uiteraard van belang voor het inschatten van de haalbaarheid van een strategie die eventueel wordt gekozen.

Regelmatig bestaat mijn werk uit het coachen en adviseren van cliënten tijdens een mediation bij een andere mediator en geef ik second opinions over bijv. de vraag wat de kansen zijn in een eventueel hoger beroep.

Heeft u vragen over de gevolgen van een echtscheiding of de afwikkeling van een nalatenschap? Wilt u een second opinion? Ik hoor graag wat ik voor u kan betekenen!

Laten we kennismaken