Skip to main content

Familie & Erfrecht

Mijn werkwijze

Met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van familie- en erfrecht weet ik welke opties u heeft om tot een duurzame oplossing te komen. Mijn aanpak is praktisch en empathisch. De belangen van mijn cliënt staan voorop. Ik kom snel tot de kern en zorg ervoor dat de vaart erin blijft. Procederen doe ik alleen als het echt niet anders kan of als het strategisch noodzakelijk is om het met u bepaalde doel te bereiken. Ik streef naar een win-win situatie en het voorkomen van een kostbare procedure. Wanneer een oplossing is bereikt, zorg ik als advocaat en als mediator voor zorgvuldige vaststelling in een schriftelijke overeenkomst (ouderschapsplan, echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst). Dit is in alle gevallen maatwerk omdat onjuiste of onvolledige vastlegging opnieuw tot (interpretatie)geschillen kan leiden.

Familierecht

In situaties waarbij sprake is van een (echt)scheiding krijgt u te maken met veel zaken die juridisch en financieel goed geregeld moeten worden. Zeker als er kinderen in het spel zijn. Als familierechtadvocaat of mediator kan ik u begeleiden bij het opstellen van een ouderschapsplan, het realiseren van een alimentatieregeling, het verdelen van het vermogen en de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden voor zover van toepassing.

Erfrecht

Wanneer een dierbare overlijdt en bezittingen verdeeld moeten worden, krijgt u te maken met erfrecht. Als u en de overige erfgenamen er samen niet uitkomen, dan heeft u hulp nodig van een erfrechtadvocaat of mediator die gespecialiseerd is in nalatenschapsmediation. Voordeel van mediation is dat er op korte termijn een oplossing komt die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen en eraan bijdraagt dat u als familie na afwikkeling van de erfenis een goede onderlinge verstandhouding heeft. Ik kan als advocaat voor u optreden en als nalatenschapsmediator u en uw familieleden begeleiden.

Hiermee kan ik u helpen

Echtscheiding

Regelen van de echtscheiding en de gevolgen daarvan in een ouderschaps-
plan en echtscheidings-
convenant.

Alimentatie

Vaststellen en wijzigen van kinder- en partneralimentatie.

Vermogen

Afwikkelen van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, verdeling van gemeenschap van goederen.

Erfrecht

Uitleg en geldigheid van testamenten, wettelijke rechten, legitieme portie, verdeling nalatenschap, positie executeur.

Overig

Gezag, omgang, naamswijziging, bewind, mentorschap, curatele.

Tarieven

Voor mijn werkzaamheden hanteer ik een reëel tarief. Ik reken geen kantoorkosten. Dat is het voordeel van een klein maar deskundig kantoor. Ik hecht veel waarde aan transparantie en maak voor u inzichtelijk welke werkzaamheden zijn gedaan en hoeveel tijd ik heb besteed. Goed om te weten: als advocaat neem ik geen zaken aan op pro deo basis (zogenaamde toevoeging).

Heeft u vragen over de gevolgen van een echtscheiding of de afwikkeling van een nalatenschap? Wilt u een second opinion? Ik hoor graag wat ik voor u kan betekenen!

Laten we kennismaken