Skip to main content

Mediation

Mediation bij een scheiding of nalatenschap

Wanneer u een geschil heeft op het gebied van het familie- en erfrecht kunt u zich tot een eigen advocaat wenden die uw belangen behartigt in het overleg of een procedure. Als de bereidheid aanwezig is er samen uit te komen, kunt u ook kiezen voor mediation. Mediation biedt de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter tot een oplossing te komen die voor iedereen aanvaardbaar is. Bovendien is mediation vaak sneller en goedkoper dan procederen. Daarnaast biedt mediation ruimte voor dialoog en creatieve oplossingen. De kans op duurzame afspraken en een goede verstandhouding is na mediation dan ook een stuk groter dan in het geval er sprake is van een rechtszaak.

Dit mag je verwachten

  • vastgelopen communicatie komt weer op gang;
  • iedereen kan zijn verhaal vertellen en wordt gehoord;
  • de juridische informatie die nodig is om beslissingen te nemen ligt op tafel;
  • impasses worden doorbroken;
  • er is structuur en duidelijkheid;
  • oplossingsrichtingen zijn helder;
  • afspraken worden vastgelegd in een toekomstbestendige overeenkomst.

Het doel van mediation: in verbinding blijven

Als mediator ben ik gespreksleider en begeleid ik als neutrale deskundige het proces. Dit proces start na het tekenen van een mediationovereenkomst. Hierin staat waarover het conflict gaat en welke spelregels zijn overeengekomen. Het is mijn streven om ervoor te zorgen dat mensen die een geschil hebben met elkaar in verbinding blijven. Mijn juridische achtergrond stelt me in staat om mensen goed te informeren over de juridische consequenties van oplossingsrichtingen. Ook de niet-juridische aspecten zoals het verbeteren van de communicatie tussen de betrokkenen verdienen en krijgen mijn volle aandacht.

Heeft u vragen over de gevolgen van een echtscheiding of de afwikkeling van een nalatenschap? Wilt u een second opinion? Ik hoor graag wat ik voor u kan betekenen!

Laten we kennismaken