Skip to main content

Overlegpraktijk

De overlegpraktijk: mediation plus

De overlegpraktijk, of collaborative practice, biedt een passende oplossing voor complexe conflicten op het gebied van familie- en erfrecht. Het doel van deze overlegvorm is gezamenlijk te komen tot een oplossing die juridisch en financieel haalbaar is voor alle partijen. Wat maakt de overlegpraktijk anders dan mediation? Bij mediation is er één neutrale mediator voor alle deelnemers. In de overlegpraktijk heeft iedere partij zijn eigen advocaat, die ook mediator is. Ook kunnen andere deskundigen deel uit maken van het team. Denk aan een coach of financieel expert, die onafhankelijk advies geeft. Kiest u voor deze methode, dan is met de betrokken advocaten de weg naar de rechter afgesloten. Alles is erop gericht om er samen uit te komen. Doorgaans lukt dat ook. Met als uitkomst een oplossing die toekomstbestendig is.

Overlegscheiding

Is er sprake van een verschil in kennis tussen de partners (bijvoorbeeld als één van de partners ondernemer is), of emotionele verwerking (de scheiding is niet uw keuze), en wilt u een dure vechtscheiding voorkomen met alle ellende van dien? Dan biedt een overlegscheiding uitkomst. Bij deze methode wordt u ondersteund en werkt u samen aan een regeling van de gevolgen van de (echt)scheiding in een open, eerlijk en transparant proces. Zodat na de scheiding nog sprake kan zijn van een goede verstandhouding.

Nalatenschappen

Komen u en de andere erfgenamen er niet uit hoe de nalatenschap afgewikkeld moet worden? Is er veel strijd met bijvoorbeeld de executeur of hebt u het gevoel dat het niet eerlijk gaat of te lang duurt? Dan kunt u de hulp inschakelen van gespecialiseerde erfrechtadvocaten die samen met een facilitator (vaak een nalatenschapsmediator/coach) een team gaan vormen. Afhankelijk van de benodigde expertise kunnen leden aan het team worden toegevoegd, zoals een estateplanner, fiscalist of waarderingsdeskundige.

Kiezen voor de overlegpraktijk betekent

  • afspreken dat je niet naar de rechter gaat maar er in overleg uitkomt;
  • een juiste en volledige uitwisseling van informatie tussen alle deelnemers;
  • met een deskundig team van advocaten, een coach of facilitator en eventuele anderen (bijv. een financieel expert) om de tafel gaan;
  • een veilige setting voor alle deelnemers waarin zij zich kunnen uitspreken, omdat vertrouwelijkheid is overeengekomen;
  • oog hebben voor elkaars belangen:
  • maatwerk;
  • kiezen voor een weg die sneller, goedkoper en duurzamer is dan procederen.

Heeft u vragen over de gevolgen van een echtscheiding of de afwikkeling van een nalatenschap? Wilt u een second opinion? Ik hoor graag wat ik voor u kan betekenen!

Laten we kennismaken