Skip to main content
Nieuws

Overlegscheiden Compact

By september 29, 2021No Comments

Ook in het geval de juridische en/of financiële aspecten van uw scheiding niet complex zijn, kan het
toch uw voorkeur hebben om tijdens het scheidingstraject beide uw eigen ondersteuning door een
overlegscheidingsadvocaat te hebben. Omdat u zich zekerder voelt als er iemand is die met u
meedenkt en u helpt uw gedachten te ordenen en onder woorden te brengen. Naast de ‘gewone’ overlegscheiding is een compacte vorm van de overlegscheiding ontwikkeld om bij niet complexe scheidingen in overleg uit elkaar te gaan. Het tarief van deze compacte overlegscheiding wordt vooraf begroot, zodat de investering in uw scheiding overzichtelijk voor u blijft.

Deze compacte vorm houdt het volgende in:

 • Beide partners worden begeleid door een overlegscheidingsadvocaat en een
  coach/gedragswetenschapper begeleidt het proces.
  Indien nodig kan er een financiële deskundige betrokken worden bij het team.
 • Gedurende maximaal drie besprekingen met het team vindt overleg plaats over alles
  waarover gesproken moet worden, worden voorstellen uitgewerkt, de afspraken
  gemaakt en vastgelegd.
 • Er worden geen concessies gedaan aan de kwaliteit.
 • Bij aanvang van het traject worden duidelijke afspraken gemaakt over de kosten, de
  tijdsbesteding en het resultaat.

Omdat de overlegscheiding compact alleen geschikt is voor zaken zonder complexe juridische en/of
financiële aspecten zal uw situatie via een aantal vragen worden gescreend om te bepalen of uw
situatie zich leent voor de overlegscheiding compact.

Bent u beiden bereid om u in te spannen om samen met de specialisten in een korte tijd tot goede
afspraken te komen? Bent u beiden in staat om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en open te staan voor het sluiten van voor beiden aanvaardbare compromissen? Dan is Overlegscheiden Compact wellicht wat voor u!

Neem voor nadere informatie en advies contact met mij op!

Leave a Reply