Skip to main content
Nieuws

Wet herziening partneralimentatie

By mei 17, 2019juni 17th, 2019No Comments

Het wetsvoorstel tot beperking van de duur van de partneralimentatie is op 21 mei 2019 aangenomen door de Eerste kamer. De nieuwe wet treedt waarschijnlijk op 1 januari 2020 in werking.

Een partneralimentatieverplichting duurt nu maximaal twaalf jaar. De termijn van de partneralimentatie wordt vanaf 1 januari 2020 gelijkgesteld aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. Dus, na een huwelijk van zes jaar is er gedurende drie jaar recht op partneralimentatie en na een huwelijk van veertien jaar is er gedurende vijf jaar recht op partneralimentatie. Op deze hoofdregel maakt de wet uitzonderingen voor huwelijken met jonge kinderen en voor langdurige huwelijken:

  • bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal twaalf jaar;
  • bij huwelijken langer dan vijftien jaar, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de AOW-leeftijd, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal tien jaar.
  • alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder die langer dan vijftien jaar zijn getrouwd, hebben recht op tien jaar alimentatie (deze extra maatregel vervalt na zeven jaar).

De nieuwe regelgeving geldt alleen voor nieuwe gevallen. Indien vóór 1 januari 2020 een verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend of een alimentatie is afgesproken, blijft de huidige maximale termijn van twaalf jaar gelden. In overleg kunnen overigens nu al afspraken worden gemaakt over een kortere alimentatieduur.

 

Leave a Reply